Skiften | 2008 March
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

March 2008

Faran med dataspel är omdiskuterad. Aspekter som våldsamhet, beroende och fysisk hälsa ältas då och då i medierna. Senast om huruvida FPS-spel liksom Counter Strike bör räknas som en sport eller inte. Mer sällan hör man begreppet Serious Games, trots att forskningen på de spel vars...

Den 13 mars besökte jag en föreläsning anordnad av Esbri Professor Ingegerd Carlsson och filosofie doktor Farida Rasulzada vid Lunds universitet talade om kreativiteten. Kreativitet är ofta något som får honnörsord, men seminariet tog upp att kreativitet kan vara både ont och gott. Det tar lång tid...

När boken Konsten att växa - med värderingarna i behåll lanserades av Bookhouse Publishing i måndags fick jag en flashback till debatten om etiskt företagande som hölls för några år sedan. Hur kan ett företag växa med värderingarna i behåll? Det var bokens tema, och verkade...

Blåa oceaner är ett begrepp som myntades av två professorer på Harward Business School för ett par år sedan. Kortfattat går det ut på att hitta nya marknader istället för att konkurrera på befintliga. Det är lite så utveckling skapas, det behövs inte bara en teknisk...

Vad är globaliseringen? Jo, globaliseringen är den process som nöter ned geografiska, kulturella och ekonomiska hinder mellan människor. Faktiskt, svårare än så är det inte. Dess konsekvenser, däremot, kan ibland vara svåra att acceptera. Som t.ex. att det blivit enklare för par som av olika anledningar inte kan...

It seams that you haven't connected with your Twitter account

Digital creativity unleashed

Twitter feed