Det skall vara lätt att knarka, men inte att röka

Ett skifte i folkhälsopolitik jag uppfattade när jag besökte The International Harm Reduction Associations konferens i Barcelona var att hierarkin för att debattera skadereduktion för har förändrats- ordentligt. Imorgon följer Nederländerna efter med att förbjuda rökning på allmän plats. Dock blir det inte förbjudet att röka marijuana på en coffee shop, bara man inte blandar

Read More

Ang. energi: Solpaneler och koldioxidskatt

För runt tio år sedan, när solpanelerna på bilden sattes upp på den lilla stugan vid en sjö i Smålands djupa skogar, var solenergi någonting man pratade aktivt om som alternativ i energidebatten. Liksom bergvärme var det ett alternativ till vedeldning eller olja. I detta fallet minskade det vedeldningen under sommarhalvåret och står för varmvatten

Read More

Ang. Energi: Ett skifte av skiften

Energifrågan väcker många känslor, och bemöts med många olika ansatser från många olika perspektiv. Det som gör frågan så infekterad är att den behandlas som en enda fråga. Energifrågan är egentligen en myriad av små frågor, som föranleder lika många, men olika, skiften. Det energiskifte Alexander Funcke spanar efter går alltså rimligtvis inte att finna

Read More

Energifrågan – slutet av kurvan för industrialismen

Förra veckans skifte handlade om övervakning i ett allt mer automatiserat samhälle. Denna fråga hör till informationsåldern, där trendriktningen är att allt automatiseras – och blir information. Även ditt privatliv. Informationsåldern befinner sig fortfarande i ett startskede till skillnad från industrialismen som ju i sin kärna var automatiseringen av fysiskt arbete. (En utmärkt och snabbläst

Read More

Veckans skifte: övervakning

Vi har börjat införa veckoämnen på bloggen och förra veckans ämne handlade naturligtvis om övervakning och personlig integritet. Waldemar Ingdahl inledde med att berätta om hur han lärde sig älska Storebror. Han fortsatte med att i transparensens namn vilja övervaka FRA. Joakim Lundblad filosoferade kring integritet och intimitet och ställde frågan “spelar det någon roll

Read More

FRA-debatten blottar ett kulturskifte

När välfärdsstaterna växte under efterkrigstiden för att nå sin topp någon gång på 70-talet handlade politik till stor del om omfördelning av samhällets resurser. Det var enkelt att ringa in samhället och nationalstaten i samma cirkel. Det fanns ett tydligt “oss” och “de andra” – “inte oss”. Världen utanför. Sedan dess har globaliseringen och teknikutvecklingen

Read More