Den nya nya ekonomin

Ett försenat svar på Joakims julskifte. När nu 00-talet summeras ser man tillbaka på ett tämligen dystert årtionde. “T cialis online without prescription he lost decade” är en vanlig sammanfattning. Men detta gäller bara de industrialiserade länderna som var rika redan på slutet av 1900-talet. För större delen av världen har det varit ett fantastiskt

Read More

Vår sjuka framtid

Under det gångna decenniet upplevde vi ett skifte i rädslan för pandemier, sådana rädslor för sjukdomar kan ge stora förändringar av samhället och vardagslivet. HIV/ AIDS var den första postmo buy cialis online derna epidemin på 80-talet, där inte fanns en bot i den antibiotika som läkarkåren fått så stor förtröstan för. På 90-talet var

Read More

Fyra ytor i svensk politik

…varav en (tyvärr) är tom. Det är för New, Financial Survival Guide visso enbart en modell men nog känns det som att den prickar rätt. Notervärt, förrutom att det saknas libertarianska alternativ, är: – Att (s) och (m) ligger närmre varandra än båda vill erkänna. Ska man utgå från denna modell och opinionsundersökningarna så vore

Read More