Det naturliga monopolets onaturliga väsen

Martin lyfter i veckans skifte hur informationssamhället/Nätet bygger upp kommersiella naturliga monopol. Och visst är det påtagligt. Facebook ligger i en “tab” nära denna, inte för att jag tycker om deras integritets policies eller för att jag från början fann deras lösning tekniskt överlägsen, utan blott för att mina kamrater (yo homies!) är användare av tjänsten.

Det är i mycket genom denna logik som Microsoft Office under lång tid var oersättligt för massan. Inte blev vi av med inlåsningsproblematiken i och med “molnet” — om något så har problematiken tilltagit.

Idag finns det det dock en helt annan förståelse för problemet, ty många organisationer har redan bränt sig. En i många sammanhang nödvändig selling points idag är öppna standrader, kompabilitet och allmänt värn mot kostsam inlåsning.

Ägnar man informationens likvida väsen en tanke tycks det “naturliga monopolet” egentligen högst onaturligt (tänk: spindlande web-robotar, etc.).

2 thoughts on “Det naturliga monopolets onaturliga väsen

  1. Nej det tror jag inte att molnapplikationer i stort kommer vara inlåsande, eftersom medvetenheten om problemet är stor hos inköpare o. dyl..

    Men i princip ökar riskerna då man förlorar kontroll över hårdvaran, operativ-system, etc.. Skillnaden i praktiken är iofs sällan betydande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.