Emikratin återbesökt

Myntade för några (jösses – 13 (!)) år sedan här på bloggen begreppet “emikrati” för fenomenet där människor flyttar från ett demokratiskt land till ett annat, som ett slags politiskt val.

Det är ju en speciell sorts demokrati, som inte handlar om att välja representanter i en lagstiftande församling utan snarare att välja vilken lagstiftande församling (och kultursfär) man ska tillhöra.

Jag tycker det är en viktig frihet och ett svenskt pass tillhör det i världen som ger störst valfrihet att välja land. Det ska vi vara tacksamma för.

Samtidigt är det värt att reflektera över hur valen ser ut. Egentligen sker det på flera nivåer. Inom ett land kan jag flytta till den kommun eller region som ligger närmast mig själv (vilket många gör). Jag kan flytta mellan länder (vilket lite färre gör).

Men det finns också en överstatlig flyttbarriär. EU gör det lite lättare att flytta mellan EU-länder men det minskar också den demokratiska skillnaden mellan länderna inom den överstatliga regionen. Brexit har gjort detta tydligt – och jag anar att skillnaden kommer att bli än mer tydlig framöver när Storbritannien profilerar sig extra hårt för att skilja sig från kontinenten.

Den konkurrensen är i grunden god.

En sund emikratisk grundprincip borde vara: gärna stor politisk skillnad mellan regioner, men samtidigt också tydliga och raka och gärna samordnade regler för flytt mellan regioner/länder.

Här ligger det en intressant paradox för den emikratiska väljaren. För att upprepa: gärna stor skillnad (politiskt, kulturellt, ekonomiskt etc.) mellan alternativen, med tydliga gränser mellan regionerna – men samtidigt också en frihet att kunna röra sig från en region till en annan.

Med tanke på hur Covid har påverkat arbetsmarknaden kan man ana ett stort uppsving i distansarbete framöver, vilket ju ökar den emikratiska frihetsgraden. Bo i ett land, arbeta i ett annat? Ett emikratiskt smörgåsbord! Men, bara om lagstiftningen hänger med.

Många spännande skiften att hålla ögonen på framöver.

(Photo by Andrea Piacquadio from Pexels)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.