Ang. Disperfektion: En skala av perfekt kaos

När det gäller perfektion respektive disperfektion så är det som Johanna antyder att det går mode i var fokuset ligger. Är glaset halvperfekt eller halvt ofullkomligt? Ett exempel är hur vetenskap inför Kuhnska skiften ofta framstår som en ordnad verkstad där enbart några få pusselbitar skall falla på plats, och “plötsligt” inser den samlade forskarkåren

Read More

Ang. Trassel: Medveten om ansvar

Tolkar man trassel i vid mening så saknar allt betydelse utan trassel, och i det citat som Stefan Görling återger från Daniel Dennett blir detta ännu tydligare. “The thing about brains is that when you look in them, you discover that there’s nobody home.” Medvetandet stiger alltså, om man ska tro Dennett, ur trasslet. (För

Read More

Ang. den disruptiva konjukturen: My very own 2 cents

Prediction markets skiljer sig från vanliga opinionsundersökningar om framtidsutsikter genom att den som yttrar sig i det förra fallet har ett ekonomiskt initiativ. Deltagaren satsar sina egna pengar på ett specifikt utfall, och har därmed anledning att analysera djupare, och inte bara plikttroget rapa ur sig ett svar för att tillfredställa den glada opinionsundersökaren i

Read More

Ang. Idéernas ekonomi: Cyberpoppens intåg

När man läser Barlows “The Economy of Ideas” så är det, precis som Niklas Lundblad framhåller i veckan skifte, inte utan att man imponeras hur aktuell essän är 15 år senare. Det finns en annan aspekt med texten, och som kanske är än tydligare i “A Declaration of the Independence of Cyberspace” (1996) av samme

Read More

Ang. “Mer innovation?”: Nej, tack.

Hur stimulerar man innovation frågar sig Anna i Veckans skifte. Detta är en fråga är en som kan klassificeras, vilket redan Erik har klargjort, som en fråga vilken en “moderat classic” ur Lundgrens-skola kan svara på. (Det vill så klart säga: “Sänk skatten!”) Vidare fortsätter jag i Eriks fotspår med självinsikten att inte gå ner

Read More

Bortom TPB: Piratkopierade upplevelser i lågkonjuktur

Denna post syftar tillbaka på skiftet som tittade närmare på lågkonjukturers roll i samhälletsutveckling. Prismedvetenhet, mer eller mindre kreativ destruktion av de underpresterande, och massa friställd arbetskraft åt nya mer eller mindre fräscha idéer. Ungefär så brukar den oförtrötlige optimisten låta – med viss rätt. Det finns begär, eller behov om man så vill, som

Read More

Efter TPB: The Pirate Database (TPDB)

“Information wants to be free” är en cyberpunk klyscha jag kan slänga mig med till vardags. Vad än informationens eventuella fria vilja(?!) vill, så är frågan om vi människor vill att informationen skall vara fri än viktigare. Vill vi det? Vi hade nyligen ett skifte där vi behandlade Moores lag, vilket i sin förenklade variant

Read More

Ang. Post Piratebay: [Utom]moralisk polemik

Immateriella rättigheters vara ur moralisk och utom-moralisk mening har varit ett ständigt återkommande ämne i bloggosfären. Dagarna innan Pirate Bay-rättegången är sannerligen inget undantag. I utommoralisk mening kan man diskutera huruvida det kommer göras kvalitetsmusik, storfilmer eller bombastiska datorspel i en stat utan monopol på mönster och idéer. Niclas Berggren tar Giuseppe Verdi som exempel

Read More