Är generation-Y för ung för Columbi ägg?

Columbi ägg brukar man kalla en situation där en lösning eller ett svar känns självklart när det väl blir känt, och det får bli bakgrunden till diskussionen. Vi vet alla att informationsutbytet hela tiden går snabbare och att diskussionerna om immateriella rättigheter blir fler och viktigare. Jag tänkte dock lämna fildelnings- och mjukvarupatentsdebatten och istället

Read More

Bortom piratromatik och särintressepolitik

OK, så föll domen i Pirate Bay målet. Kanske med förvåning över domen. Jag tippar att när domen överklagas så kommer straffet att sänkas i nästa instans. Nu kanske den politiska debatten om upphovsrätten kan börja på riktigt? Tidigare behandlade jag att frågan inte går att lösa helt med nya betalningsmodeller och affärsmodeller Det skulle

Read More

Skadestånd i Sverige, mord: 0 kr, fildelning: 30 miljoner kr

Inget skadestånd efter mord: En februarinatt sköts Radu Acsinia ihjäl på Rinkeby t-banestation. Hovrätten utdömde ett skadestånd på 40.000 kronor var till pappan och brodern, men Brottsoffermyndigheten vill inte betala en krona. Per Sundin, Universal Music: ”Väldigt tillfredsställande”: – Jag hoppas att det här blir en viktig signal till alla föräldrar, arbetsplatser och skolor att

Read More

Ang. Idéernas ekonomi: Cyberpoppens intåg

När man läser Barlows “The Economy of Ideas” så är det, precis som Niklas Lundblad framhåller i veckan skifte, inte utan att man imponeras hur aktuell essän är 15 år senare. Det finns en annan aspekt med texten, och som kanske är än tydligare i “A Declaration of the Independence of Cyberspace” (1996) av samme

Read More

Anarchy, “choice of law” or “acts of God”?

I början av 90- talet fanns en vida spridd teknikdeterminism: “Information wants to be free.” John Perry Barlow sägs ha myntat uttrycket. Det stämmer inte Stewart Brand myntade uttrycket “Information wants to be free” år 1983, och Brand fick det rätt första gången “Information wants to be (politically) free” Nicklas Lundblad ger oss en tillbakablick

Read More

Frihandel 2.0

Genom historien har människor kopierat kultur. Sägner vandrade från mun till mun, sånger snabbades upp och spelades, tavlor målades om av mästarnas adepter och pjäserna transporterades från stad till land. Underhållning och känslosvallande skönhet blandades med gränstänjande fasansfullheter. Gråzonen mellan det accepterade och tabut har hela tiden förflyttas, blandat runts och förnyats med förbättringar. Kanske

Read More

Bortom TPB: Piratkopierade upplevelser i lågkonjuktur

Denna post syftar tillbaka på skiftet som tittade närmare på lågkonjukturers roll i samhälletsutveckling. Prismedvetenhet, mer eller mindre kreativ destruktion av de underpresterande, och massa friställd arbetskraft åt nya mer eller mindre fräscha idéer. Ungefär så brukar den oförtrötlige optimisten låta – med viss rätt. Det finns begär, eller behov om man så vill, som

Read More

Efter TPB: The Pirate Database (TPDB)

“Information wants to be free” är en cyberpunk klyscha jag kan slänga mig med till vardags. Vad än informationens eventuella fria vilja(?!) vill, så är frågan om vi människor vill att informationen skall vara fri än viktigare. Vill vi det? Vi hade nyligen ett skifte där vi behandlade Moores lag, vilket i sin förenklade variant

Read More