Bortom TPB: Piratkopierade upplevelser i lågkonjuktur

Denna post syftar tillbaka på skiftet som tittade närmare på lågkonjukturers roll i samhälletsutveckling. Prismedvetenhet, mer eller mindre kreativ destruktion av de underpresterande, och massa friställd arbetskraft åt nya mer eller mindre fräscha idéer. Ungefär så brukar den oförtrötlige optimisten låta – med viss rätt. Det finns begär, eller behov om man så vill, som

Read More

Moores lag och Den Fantastiska Mjukvaran

Plattformen USB har gett upphov till massor av udda innovationer. Här ovan ett USB-kylskåp. Bild av endlessstudio. Alexander lyfter fram framtiden för Moores lag som ett skifte. Med all rätt. Tveklöst har denna mystiska “lag” varit en drivande kraft för den tekniska utvecklingen (och samhället) de senaste decennierna. Hur kommer den att utvecklas framöver? Det

Read More

Myten om konjunkturen- moore’s lag i veckans skifte

Alexander diskuterar boom and bust både i teknik och i ekonomi. I ekonomin så är högkonjunkturen problemet, inte lågkonjunkturen, som de österrikiska nationalekonomerna hade sagt. Vad möjliggör massiva felinvesteringar över hela linjen? Jo, som ekonomen George Reisman påpekar, kreditexpansion. Penningen är gemensam för alla. Enorma summor blev snabbt tillgängliga från ingenstans. Genom att dessa medel

Read More