Älskade amatör

För någon månad sedan hade vi ämnet amatörer som veckans skifte. Nu sitter jag tillsammans med ett gäng bloggare på en “blogglördag” och skriver mer i ämnet. Läs våra poster här: UncleCJ från Estland om amatörer. “Old media” as they are lovingly denoted at least in Sweden like to slap the label of “amateur” onto

Read More

Ang amatörer och nätgenerationen: Individuellt tänkande utifrån kollektiv kunskap

Varje skifte bär med sig nödvändiga semantiska förändringar, utan vilka det blir svårt eller tillochmed omöjligt att diskutera det faktiska skiftet och dess effekter. Alexander Funcke belyser i sin skiftesspaning förhållandet mellan experten och amatören, och hur detta förhållande kommit att förändras inte minst som en effekt av ett allt starkare informationssamhälle. Funcke frågar sig

Read More

Amatör betyder älskare

When the moon hits your eye like a big pizza pie That’s amore Ordet amatör har samma rötter som amore. En amatör älskar det hon gör. Nätbefolkningens hyllande av amatören är raka motsatsen till det gamla skråväsendet där enbart utvalda experter fick ägna sig åt en viss sysselsättning. Därmed exploderar utbudet och självklart blir också

Read More

Ang. Amatörerna: Kunskap är makt

Alexander Funcke sätter veckans skifte till hur de glada amatörerna är norm och får fotfäste i allt mer. Medborgarjournalistiken är det närmaste exemplet, men även hela Martin-Timell-andan, gör-det-själv-verkstaden och det självhushållande kollektivet ryms i att allt fler blir generaliserade. Själv ser jag det som att kunskap är makt, och det verkliga skiftet består i att

Read More

Varning för amatörerna- veckans skifte

Gör-det-själv, do-it-yourself är en trend som lämnar mig kluven efter Skiftet från Alexander Funcke. Den negativa sidan av trenden är att den i många stycken inte är frivillig. Martin Timell lyckades framgångsrikt vända sig till en befolkning av hemmafixare som inte har råd att ta in en hantverkare. Skatterna slår hårt, och då är det

Read More