Joakim Lundblad

Joakim Lundblad är näringspolitisk analytiker vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Han har tidigare arbetat som konsult inom PR och public affairs och har en bred erfarenhet av analys och kommunikation från olika branscher.

Joakim har läst Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), där han specialiserade sig inom operationsanalys, spelteori och teknik- och vetenskapsstudier (STS). Jocke ser ett egenvärde i spretig kompetens och har läst ströpoäng i bland annat juridik, biofysik och kaosteori. Han skrev sin masteruppsats om Internet Engineering Task Force (IETF) och internetstandardisering vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH.

Joakim är en framtidsoptimist och intresserar sig framförallt för växelverkan mellan teknik, politik och samhälle. En spretig ingenjör som blivit policynörd, helt enkelt. Han bor i Malmö, men migrerar med ojämna mellanrum till Stockholms skärgård när det blir varmt.

3 thoughts on “Joakim Lundblad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.