Ang. riv fabrikerna: bygg upp ett socialt kapital

Katedralen och bazaren Robert Reichs beskrev organisationerna väl i sin bok The work of nations Amerikas företagsbyråkratier var organiserade som militära byråkratier för att alla planer skulle förverkligas effektivt … De beskrevs i ungefär samma ordalag som de militära hierarkierna, med kommandokedjor, kontrollområden, arbetsklassifikationer, divisioner och divisionschefer, och det fanns standardprocedurer för varje beslut. När

Read More