Utöver pedagogiska och sociala aspekter bör vi också titta på distanskurser ur ett hållbarhetsperspektiv. Vilken ekonomisk och ekologisk inverkan har denna inlärningsmodell? Minskade driftskostnader Från...